Barakallahu fiih kepada

Ananda Muhammad Abdul Aziz yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz

Semoga Allah memberkahi umur dan ilmunya